MagiSoft, spol. s r.o., ul. Janka Kráľa 1, 064 01 Stará Ľubovňa


 

Úvod

 

O firme

 

Apotheke

 

Aeskulap

 

Aesculap

 

Rôzne

 

Linky

 

Kontakty

 

 

New Page 1

]-  a p o t h e k e  :
 

 


 
  Počet pracovných miest

A:1

B:2

C:3

D:4 až 9

1. Úplná konfigurácia
14 900 Sk (494,58 €)
24 800 Sk (823,20 €)
33 700 Sk (1 118.63 €)
41 600 Sk (1 336,50 €)
2. Mesačný prenájom
1 060 Sk (35,18 €)
1 770 Sk (58,75 €)

2 400 Sk (79,66 €)

2 970 Sk (98,58 €)
3. Mesačné splátky
1 610 Sk (53,44 €)
2 680 Sk (88,95 €)
3 650 Sk (121,15 €)
4 500 Sk (149,37 €)
  

Štandardná konfigurácia neobsahuje: 

  • Zmluvné analýzy 
  • Prostriedky pre filiálkovú spoluprácu 
  • Objednávací systém 
  • Doplnkové funkcie 
  • Väzbu na AISLP 
  • Väzbu na AESKULAP 
  • Funkcie súvisiace s účtovníctvom
  1. Mesačný prenájom sa týka len úplnej konfigurácie a je oslobodený od všetkých ďalších poplatkov (údržba číselníkov, údržba programov), program sa však nestáva majetkom užívateľa. 
  2. Mesačné splátky sa týkajú len úplnej konfigurácie. Počet mesačných splátok je 12. Po uhradení poslednej splátky sa program stáva majetkom užívateľa so všetkými právami a povinnosťami tak ako keby si ho bol kúpil pred 12 mesiacmi jednorázovým zaplatením.

 

Údržba číselníkov

 

    Firma MagiSoft sa priebežne stará o svojich zákazníkov tak, že im poskytuje vo forme PROGRAMU na DISKETE prostriedky potrebné k preceneniam, kategorizáciam a iným zmenám všeobecne platných číselníkov. Túto službu nazývame údržba číselníkov alebo UpDate. Disketa s UpDate je k dispozícii na INTERNETE a je prístupná priamo z programu (v prípade osobitnej dohody môže byť dodaná prostredníctvom vašej dealerskej firmy). Prvých 12 mesiacov po zakúpení programu poskytuje firma UpDate zadarmo. V nasledujúcom období je cena tejto služby 6000,- Sk (199,16 €) za 12 mesiacov. Služba je fakturovaná v prvom polroku predmetného roku. Ak s prihliadnutím na dátum zakúpenia vychádza k úhrade menej, ako 12 mesiacov, je fakturovaná pomerná čiastka. PROGRAM na DISKETE je vytvorený tak, aby ste ho dokázali použiť bez účasti ďalších osôb. Preto prípadné náklady spojené s účasťou napr. dealera na precenení atď. nie sú zahrnuté do tejto ceny. 

 

Údržba programu

 

   Okrem toho firma zabezpečuje aktuálnosť programu z hľadiska platnosti našej legislatívy a upravuje a doplňuje program podľa vývoja potrieb lekárenskej obce. Túto službu nazývame údržba programu alebo UpGrade. Disketa s UpGrade alebo so servisným balíčkom je k dispozícii na INTERNETE a je prístupná priamo z programu (v prípade osobitnej dohody môže byť dodaná prostredníctvom vašej dealerskej firmy). Prvých 12 mesiacov po zakúpení programu poskytuje firma UpGrade zadarmo. V nasledujúcom období je cena tejto služby 6000,- Sk (199,16 €) za 12 mesiacov. Služba je fakturovaná v prvom polroku predmetného roku. Ak s prihliadnutím na dátum zakúpenia vychádza k úhrade menej, ako 12 mesiacov, je fakturovaná pomerná čiastka. PROGRAM na DISKETE je vytvorený tak, aby ste ho dokázali použiť bez účasti ďalších osôb. Preto prípadné náklady spojené s účasťou napr. dealera na použití UpGrade nie sú zahrnuté do tejto ceny. 

 

 

 admin

       (c) MagiSoft, Millas Groove design  &  exo technologies / 2004                                                                                                   Počet prístupov : [CNW:Counter]