MagiSoft, spol. s r.o., ul. Janka Kráľa 1, 064 01 Stará Ľubovňa


 

Úvod

 

O firme

 

Apotheke

 

Aeskulap

 

Aesculap

 

Rôzne

 

Linky

 

Kontakty

 

 

New Page 1

]-  a p o t h e k e  :
 

 

 

Čo je APOTHEKE?
 
    APOTHEKE je komplexný lekárenský program, ktorý slúži pri výdaji i príjme liekov, zdravotníckeho materiálu a doplnkového sortimentu vo verejných i nemocničných lekárňach a výdajňach zdravotníckeho materiálu, pri získavaní a spracovávaní odborných a ekonomických informácií potrebných pre ich spoľahlivú prevádzku. Ide o sieťový program ktorý umožňuje súčasnú prácu na deviatich pracovných miestach.
Stručný prehľhad najzákladnejších vlastností:
 
    Maximálna pohodlnosť vstupov. Liek sa može zadávať nazvom, kodom ŠÚKLu, EAN kódom, kombináciou jedného alebo viacerých písmen názvu lieku a ceny, pri prijme sa ceny počítajú automaticky,...
    Možnosť vydávať na jednom výdajnom mieste na recept, poukaz alebo na voľno.
Typy spracovávaných dokladov: recepty, náhradné recepty (výpisy), poukazy, voľný predaj, divoký voľný predaj (voľný predaj popri receptoch a poukazoch), poukazy, žiadanky, dodávateľské faktúry.
 
    Dáta v počítači zostávajú trvalo uložené v originálnej podobe, z čoho vyplýva možnosť získania ľubovoľných informácií za ľubovoľné obdobie.
 
    Prakticky neobmedzený univerzálny mechanizmus analýz. Užívateľ nie je odkázaný požadovať inováciu programu z dôvodu že potrebuje informácie, ktoré dosiaľ nepotreboval.
 
    Špeciálne - zmluvné analýzy pre organizácie EXMARKET, UZIS, IMS, Slovakofarma, LEK, mierová spotreba liekov,...
 
    Viacstupňová ochrana heslom - každý smie ísť v programe len tam, kde ho pustíme vzhľadom na jeho pracovné zaradenie
 
    Receptár v ktorom môžme pripravovať lieky, celé recepty alebo žiadanky, IVLP do zásoby prípadne vytvárať ich vzory.
 
    K dispozícii je obrovské množstvo preddefinovaných zostáv a možnosť definovať a uchovávať neobmedzený počet vlastných definícií zostáv.
 
    Prepracovaný a veľmi jednoducho použiteľný systém preceňovania a kategorizácie.
 
    Prostriedky pre spoluprácu s FILIÁLKOU
 
    Kvalitný inventarizačný systém
 
    Variabilný systém triedenia receptov a poukazov podľa poisťovní a ďalších kritérií vrátane kontrolného systému tak, aby dáta pre poisťovne mali patričnú kvalitu.
 
    Jednoduchý mechanizmus fakturácie vrátane prostriedkov pre spracovanie vrátených receptov.
 
    Veľmi široká konfigurovateľnosť, ktorá umožňuje prispôsobenie programu na mieru pre hociktorého užívateľa
 
    Výkonný objednávací systém, schopný zhodnotiť spotrebu jednotlivých položiek, trendy tejto spotreby a na základe týchto informácií a okamžitého stavu na sklade navrhnúť objednávku.
 
    Množstvo pomocných a doplnkových funkcií, ako je práca s textom, formátovanie diskety,...
 
    Možnosť potláčať recepty a poukazy.
 
    Lieková karta pacienta.
 
    Previazanie na AISLP
 
    Organické previazanie so systémom AESKULAP, ktorý umožňuje:
        - automatické hlásenia o interakciách, kontraindikáciách a upozorneniach pri užívaní liekov priamo pri expedícii
        - poskytuje informácie o liekoch vo forme článkov podľa platnej legislatívy v SR
        - umožňuje hľadanie alternatívnych liekov
 
    Informuje o zvyčajnej farmakoterapii pri konkrétnych diagnózach

    Skupinové vyhodnocovanie interakcií, kontraindikácií a upozornení na užívanie liekov...

 

O podrobnejšie informácie požiadajte niektorého z dílerov.

 

 admin

       (c) MagiSoft, Millas Groove design  &  exo technologies / 2004                                                                                                   Počet prístupov : [CNW:Counter]